Položaj

Grad Crikvenica se nalazi u u Kvarnerskome zaljevu Jadranskoga mora, a u sastavu je Primorsko-goranske županije, čije je središte u tridesetak kilometara udaljenom Gradu Rijeci. Cijeli Grad Crikvenica je zapravo morska rivijera s nizom urbanistički gotovo spojenih turističkih mjesta: Selcem, Crikvenicom, Dramljem i Jadranovom. Prostire se na tridesetak četvornih kilometara na kopnu i u akvatoriju Vinodolskog kanala. Izvrstan geoprometni položaj i dobra prometna povezanost su samo neki od preduvjeta za njegovanje stoljetne turističke tradicije na crikveničkoj rivijeri, koja je nadohvat ruke posjetiteljima iz srednje Europe i alpskog područja te se do nje cestovnim putem može stići u jednom danu iz gotovo svih dijelova Europe. Osim cestovnim, može se doći morskim ili zračnim putem. Nautičari će vez za svoja plovila pronaći u Gradskoj luci ili u nekoj od manjih lučica, a obližnja marina u Puntu na otoku Krku pruža usluge zimskog veza. Na otoku Krku se nalazi i Zračna luka Rijeka, koja je od Crikvenice udaljena svega dvadesetak kilometara

 

Go to top